Het volgende filmpje maakte me er bewuster van hoeveel er op een dag goed gaat en hoeveel me gegeven wordt door anderen, zonder dat ik dat in de gaten heb.


In zijn TED-talk My journey to thank all the people responsible for my morning coffee vertelt A.J. Jacobs over zijn project: iedereen bedanken die had bijgedragen aan zijn kopje koffie in de ochtend. Zijn project werd een reis waarop hij meer dan duizend mensen bedankte.

Dankbaarheid kun je (be)oefenen

Da’s dus ook een manier om dankbaarheid te beoefenen. Over hoe belangrijk dat is, kwam ik laatst nog een mooie passage tegen in het boek De kracht van kwetsbaarheid van Brene Brown, waaruit ik een stukje herlas:

‘Dankbaarheid kwam uit de onderzoeksgegevens naar voren als het tegengif voor wantrouwen tegenover geluk. Werkelijk iedere deelnemer die ik had gesproken over het vermogen open te staan voor geluk, gaf daarbij aan hoe belangrijk het is om dankbaarheid te beoefenen. […] De deelnemers beschreven blijdschap als een emotie die samenhangt met omstandigheden, en geluk als een spirituele manier van in de wereld staan die samenhangt met dankbaarheid. […] Als het tegengestelde van schaarste genoeg is, dan is dankbaarheid beoefenen de manier om te erkennen dat er genoeg is en dat wij genoeg zijn. Ik gebruik hier het woord ‘beoefenen’, omdat de deelnemers aan mijn onderzoek spraken over het bewust beoefenen van dankbaarheid, waarmee ze meer bedoelen dan alleen maar dankbaar zijn of je dankbaar voelen. Ze gaven zelfs specifieke voorbeelden van manieren waarop je dankbaarheid kunt beoefenen, zoals het bijhouden van een dankbaarheidsdagboek, het gebruik van een dankbaarheidspot, waar je elke keer dat je dankbaar bent iets in stopt, en het invoeren van dankbaarheidsrituelen in het gezin.’ (pp. 124-125)

Logische plek in de beoefening van Reiki

Hoe vaker ik dit soort (her)ontdekkingen tegenkom, hoe logischer ik het vind dat het beoefenen van dankbaarheid ook een plek heeft in de beoefening van Reiki, door de Reikiprincipes. Dankbaarheid beoefenen is een weg naar geluk die voor mij past bij een leven waarbij je relaxed bent, jezelf bent, en leeft vanuit een open hart.