Take care of your state, and your state will take care of everything else. Deze uitspraak hoorde ik ooit van mijn Amerikaanse collega Pamela Miles, en ik herinner mezelf er vaak aan. Wat Reikibeoefening voor je kan doen, waarom het zo waardevol kan zijn. 

Bijna twintig jaar geleden, in 2004, begon ik met dagelijks Reiki beoefenen. Anders gezegd: met dagelijks zorgen voor mijn staat van zijn. Toen ik mijn eerstegraads Reikicursus deed, had ik geen enkel idee dat ik in een beoefening stapte die, stap voor stap, mijn leven compleet zou veranderen. En ik was me er al helemaal niet van bewust dat ik mijn leven vooral leidde in het ‘functionele domein’: het tastbare, het geziene – ook al was ik (hoog)sensitief.

Het normale levenzorgen-voor-je-staat-van-zijn

Ik deed braaf wat ik geleerd had dat nodig was voor mijn dagelijks bestaan. Alles wat bij een ‘normaal’ leven hoort: tandenpoetsen en overige persoonlijke hygiëne, boodschappen doen, huis schoonmaken, werken, opleiding, sociaal leven. Ik deed de dagelijkse dingen die gedaan moesten worden. En die deed ik goed. Zo goed als ik kon. Ik deed ontzettend mijn best! Maar wat ik niet had geleerd, was om te zorgen voor mijn staat van zijn.

Wiebeligheid

Vanaf de buitenkant gezien was eigenlijk niets mis. Toch voelde het plat en voelde ik me niet goed. Niet alleen had ik het gevoel dat er meer in zat, in mijn leven en in mij – ook was ik bij emotionele gebeurtenissen vaak wiebelig. En was altijd gehaast. Ik leefde over de dingen heen, van ’to-do’ naar ’to-do’. ‘Zorgen voor je staat van zijn’ stond niet op mijn lijstje.

Enter zelfzorg met Reiki

En toen kwam Reikibeoefening in mijn leven, en leerde ik om elke dag tijd te maken voor mijn staat van zijn.  Eerst aarzelend, maar door de jaren heen steeds zekerder. Eerst waren er trauma’s te doorleven, en daar nam ik tijd en ruimte voor, maar steeds meer werd ik tijdens mijn Reikibeoefening observerend.

Vaak bracht mijn dagelijkse beoefening me rust; soms juist een schop onder mijn kont als het tijd was om een stap te zetten. Hoe mijn dagelijkse zelfbehandeling ook ging, elke dag was er tijd voor zelfzorg, voor balans. Voor tijd met mijzelf, voor zelfzorg, mijn lichaam voelend. En me bewust van mijn geestelijke leven, mijn verbinding met de aarde en met de Grote Geest – welke naam je hieraan ook wilt geven. Ik kalmeerde. Deze verandering in zorgen voor mijn staat van zijn, veranderde mijn leven.

Flow

Het grappige was dat het leven nu eindelijk de kans had om ook naar mij toe te komen. Er kwamen kansen op mijn pad, mooie ontmoetingen: in de ruimte van mijn kalmere staat van ‘zijn’ bleken mooie dingen te kunnen groeien. Take care of your state, and your state will take care of everything else. 

Beslissingen en to-do’s kwamen hieruit veel moeitelozer voort dan daarvoor, toen ik nog alleen in het functionele investeerde. Dus dit, realiseerde ik me, was flow! Ik was me ervan bewust dat ik de basis voor dit zijn legde door dagelijks Reiki te beoefenen. En ik bleef het doen. Het kostte niet eens moeite. Het was eerder iets wat ik mezelf elke dag toestond om te ervaren :).

Zijn in crisissituaties

Afgelopen jaar gebeurden er ernstige, levensbedreigende dingen in de gezondheid van mijn ouders. Op de momenten dat ik dit nieuws kreeg was er grote schrik, waren er grote emoties. Maar er was óók onmiddellijk het besef dat ik een beoefening – en een community – heb waar ik op kan bouwen. Handen op mijn lichaam. Mezelf herinneren aan de Reikiprincipes. Vertrouwen op het leven en op dat ik uiteindelijk kan zijn met wat er is.

Ondanks de grote emoties van het moment, voelen dat een deel van mij toch aanwezig bleef, dat ik kon observeren. Dat ik contact hield met het gegronde deel van mijzelf.

De kracht van zorgen voor je staat van zijn

Mijn staat van zijn bleef (deels) intact. En van daaruit kon ik rustig blijven, voelen, beslissingen nemen. Zonder te verharden, zonder om te vallen. Zacht blijven en toch stevig staan. Dat veranderde niets aan de situatie – en toch maakte het de hele situatie anders.

Er was bijvoorbeeld ook ruimte voor anderen om me te helpen. En er was ruimte in mij om goed naar artsen te kunnen luisteren, waardoor ik goed kon onthouden wat ze zeiden. Zorgen voor je staat van zijn maakt ruimte voor voor al het andere.

Oogsten

Op die crisismomenten oogstte ik wat ik al die jaren dagelijks had gezaaid. Kon ik zijn met wat er was, en daardoor heel blijven. En door alle tijd die ik met in Reikigroepen, met mijn Reikimaster en met andere rijpe masters heb doorgebracht, was ik me hiervan bovendien bewust. Wat een rijkdom.

Hier beoefen ik dagelijks voor: niet voor de momenten dat mijn leven makkelijk is, maar voor de momenten dat mijn leven moeilijk is. Niet alleen de balancerende eigenschappen van Reiki, maar net zo goed mijn partnerschap met Reiki brengt een rijke oogst voort: een groeiend vermogen om te zijn met wat het leven me ook brengt.