GOED WERK VRAAGT OM

reflectie

In mijn werk als Reikimaster houd ik mij aan de ethiekcode van The Reiki Alliance. Daarnaast heb ik samen met de Reikibehandelaarsgroep van Zijn, waar ik deel van uitmaak, de volgende ethiekcode voor de behandelpraktijk opgesteld, die ik ook naleef:

Ik leef Reiki, wat tot uiting komt in:

– een dagelijkse zelfbehandeling;

– het oprecht toepassen van de Reikiprincipes;

– het regelmatig ontvangen van een Reikibehandeling van anderen;

– het helder uitdragen van mijn Reikibeoefening, Usui Shiki Ryoho;

– het geven van Reikibehandelingen, waarbij ik geen andere disciplines toevoeg.

Ik behandel een cliënt met respect voor zijn of haar behoeften en waarden.

Ik werk naar mijn beste kunnen met een cliënt, zonder vooroordeel naar ras, religie, culturele of etnische achtergrond, seksuele geaardheid, fysieke of mentale mogelijkheden of sociale en economische achtergrond.

Ik waardeer de vertrouwensrelatie met mijn cliënten.

Ik houd daarom alle informatie vertrouwelijk, tenzij de Reikibehandeling onderdeel is van een multidisciplinaire aanpak. Ik zal alleen met toestemming van de cliënt informatie delen, en altijd op een terughoudende manier.

Ik stimuleer een cliënt eigen verantwoordelijkheid te nemen voor zijn of haar welzijn

Ik respecteer de persoonlijke vrijheid van mijn cliënt in zijn of haar keuze van Reikibehandelaar, therapeut, arts en leraar.

– Ik stel geen diagnoses en raad een cliënt nooit aan een reguliere (medische) behandeling af te breken of te weigeren.

Ik ben mij bewust van mijn positie als vertrouwenspersoon.

– Ik maak geen misbruik van mijn positie om een romantische en/of seksuele relatie uit te lokken of te beginnen.

– Ik onthoud mij van machtsmisbruik.

– Ik steun waar nodig, zonder mijn persoonlijk oordeel op te leggen. Als ik dit niet kan, adviseer ik de cliënt een andere Reikibehandelaar te zoeken.

Ik behoud een helder bewustzijn.

– Ik onthoud mij van alcohol- en drugsmisbruik.

– Ik ben me ervan bewust dat mijn oordeel en professioneel handelen beïnvloed kunnen worden door gebruik van alcohol en drugs, dus onthoud ik mij hiervan vóór en tijdens mijn professionele behandelsessies.

Ik verruim voortdurend mijn professionele kwaliteiten en vaardigheden.

– Ik blijf op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen.

– Ik volg regelmatig cursussen, workshops of seminars over mijn vakgebied.

– Ik ken mijn eigen beperkingen en communiceer hier helder over.

Reikibehandelaarsgroep van Zijn, maart 2019