Netwerk

Reikibehandelaarsgroep van Zijn

Ik maak deel uit van de Behandelaarsgroep van Reikicentrum Zijn, een samenwerkingsverband van Reikibehandelaars. Deze Reikibehandelaars voeren een eigen praktijk en zijn toegewijde Reikistudenten, wat tot uitdrukking komt in het dagelijks beoefenen van Reiki voor zichzelf en het regelmatig geven en ontvangen van een Reikibehandeling – individueel en in groepsverband. We komen regelmatig bijeen om elkaar in onze professionaliteit te stimuleren, en werken op basis van gedeeld leiderschap. Het samenwerkingsverband bestaat, naast mijzelf, uit:

Andere Reikicollega’s in Nederland
Wereldwijde Reikigemeenschap
Overig
  • Annemieke van der Mooren – Kruispunten Systemisch Werk, Stokkum / Utrecht (opstellingenwerk)
  • Lilian van der Zanden – Hoe Gezond, Wateringen/Den Haag (bioresonantie en voedingsadvies)
  • Liesbeth van den Brink – Verrijkende Verreiking, Den Haag (coaching en systemisch werk)
  • Marijke van Engen – Zingenz., Amersfoort (zangles en vocal counseling)
  • Reinier van Alphen – Duurzame dienst, Leusden (o.a. massage en klushulp)