HET ZAADJE VOOR DE WERELD VAN MORGEN

plant je vandaag

Albert Einstein zei het al: ‘We kunnen een probleem niet oplossen met de denkwijze die het heeft veroorzaakt.’ Voor zo’n verschuiving zijn onder meer de vaardigheid en het vermogen nodig om automatische denkpatronen te doorbreken. En het vermogen om te verstillen, naar binnen te keren. Zeker op de werkvloer is dat nog niet zomaar gedaan. Zoveel Zonlicht biedt hierin een andere weg met regeneratief denken en Usui Shiki Ryoho Reiki. In de vorm die jouw organisatie nodig heeft: individuele sessies, groepsworkshops, langere trajecten. Dat kan zijn op locatie of in de lesruimte van Zoveel Zonlicht in Zeist.

Train je brein in

Regeneratief denken

  • Nieuwe mogelijkheden zien

  • Bezieling hervinden

  • Bewustzijn en balans inbrengen in je werk

  • Rewire your brain: automatische denkpatronen doorbreken

  • Werken aan de vitaliteit en levensvatbaarheid van je organisatie

  • Bewuste verbinding met het ecosysteem waarin jouw organisatie opereert

‘Anne heeft met mij meegedacht over de motivatie en het enthousiasme dat ik uitstraal. Ik sta versteld van hoe goed Anne mij heeft geholpen de verbinding te leggen tussen mijn ‘vuur’ en dat wat een bedrijf van mij verlangt. Ze is ontzettend kundig, bevlogen en enthousiast. Een prettig en warm persoon om mee samen te werken.’

Sanne Doeve, Ministerie van Defensie

ZOVEEL ZONLICHT BIEDT OOK

Reiki op de werkvloer

Overspannenheid en burn-out vormen op de werkvloer anno nu een grote uitdaging. Voor medewerkers die het overkomt, en voor de organisatie. Reikibehandelingen zijn een krachtige ondersteuning bij stressmanagement, burn-outpreventie en re-integratie en helpen bij duurzame inzetbaarheid. Ook kunnen medewerkers zelf Reiki leren. Wil je meer weten over hoe Reiki op de werkvloer er in jouw organisatie uit kan zien? Of wil je dit als idee aandragen bij je werkgever? Ik ben graag bereid om hier samen met jou over na te denken en een aanbod op te stellen. Ook denk ik graag met je mee over Reikibehandelingen als ondersteuning in je re-integratietraject.

  • Stressmanagement

  • Burn-outpreventie

  • Re-integratie

Taalcentrum-VU: Reiki op het werk voor duurzame inzetbaarheid

Hoe houd je medewerkers duurzaam inzetbaar in tijden van stress? Ik heb anderhalf jaar ervaring met het veelvuldig aanbieden van Reikibehandelingen in een zakelijke omgeving, bij het Taalcentrum-VU in Amsterdam. Een groot deel van het personeel  ontving in die periode op structurele basis Reikibehandelingen. De fysieke ruimte, de tijd en de financiële middelen hiervoor verstrekte de organisatie.

Vóór helderheid

Usui Shiki Ryoho Reiki is niet alleen een spirituele beoefening, maar neemt ook als helingskunst een plek in het zorgveld in. Heldere communicatie is hier van groot belang.

Tekst & communicatie voor Reikiprofessionals

Schrijven over Reiki is niet zo gemakkelijk. Ik help Reikibehandelaars en Reikimasters, maar ook zzp’ers en bedrijven met een visie die verwant is aan die van Zoveel Zonlicht, met hun teksten. Webteksten veelal; soms ook brieven, voorstellen, offertes en opleidingsteksten. Mijn achtergronden in Reiki, regeneratief denken en tekst en communicatie komen in dit werk samen.

Voorlichting voor zorgprofessionals over Reiki

Er bestaan veel misverstanden over Reikibeoefening, over wat Reiki is en wat het kan doen. Ik draag graag mijn steentje bij aan meer helderheid onder zorgprofessionals over Reiki. Zo gaf ik op uitnodiging voorlichting over Reiki aan huisartsen, en schreef ik namens de Reikibehandelaarsgroep van Zijn voorlichtingsdocumentatie voor huisartsen over Reiki.

IK WERKTE ONDER MEER VOOR:

KLAAR VOOR EEN

andere weg?